Záleží Vám na Slovenskom vidieku? Nám tiež! Preto sa snažíme o jeho rozvoj a o transfér vedomostí do vidieckeho prostredia, najmä z oblasti IT a využitia moderných technológií v domácnostiach a hospodárstve "na dvore".

Starostlivosť o vtáctvo v zime

Vzdelávanie seniorov v oblasti IT

Inteligentná domácnosť? Prečo nie záhrada?

Poďme si upratať našu prírodu!!!

O našom združení

Združenie vzniklo na základe rovnakých záujmov skupiny ľudí, ktorí spolupracovali na neformálnej úrovni a rozhodli sa dať svojim činnostiam aj oficiálny rozmer. Spájame ľudí ktorý sa profesne venujú IT, životnému prostrediu, ako aj vzdelávaniu pričom práve kombinácia takýchto rozdielnych skill setov nám umožnila venovať sa témam, ktoré spájajú tradičné hodnoty a črty typické pre vidiek s modernými technológiami.

Stanovy VOX terra

Prečítajte si naše stanovy, a v prípade, že sa stotožňujete s našimi predstavami a cieľmi na ktoré je združenie založené... napíšte nám!!!

Platné znenie stanov

Prihláška z člena VOX terra

Ak máš záujem stať sa našim členom - prihlášku nájdeš nižšie:

Prihláška - WORDPrihláška - PDF

Napíš nám

Vzdelávanie seniorov v oblasti IT

Naše občianske združenie vykonáva viacero aktivít spojených so vzdelávaním seniorov v oblasti IT a zvyšovaním IT gramotnosti o skupiny osôb nad 50 rokov.

Za týmto účelom bola taktiež nadviazaná spolupráca s denným stacionárom v obci Nemecká, kde prebiehali školenia pre návštevníkov tohto zariadenia, pričom občianske združenie umiestnilo v danom zariadení jedno zo svojich PC, ktoré je stále používané návštevníkmi tohto zariadenia.

V prípade, že by ste mali záujem v rámci Vašej komunity zorganizovať takéto školenie, alebo si myslíte, že by takéto informácie mali prospech pre ľudí, ktorých poznáte, neváhajte kontaktovať nás.

VOX terra
Občianske združenie

Ráztoka 124,
976 97 Ráztoka

IČO: 423 03 630
DIČ: 2023673652